close
تبلیغات در اینترنت
مناقصات

آذر جارو

[Profile_About]

مناقصات

 

مناقصات

 

روش های مختلفی برای تهیه و خرید خدمات و کالاها مورد نیاز سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی موجود است . یکی از این روش ها برگزاری مناقصات است .

مناقصه چیست ؟

فرآیندی است که طی آن شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی خدمات و کالاها مورد نیاز خود را با مسابقه بین تولید کنندگان و ارایه دهنده گان خدمات خود تهیه می کنند . هر شرکت و یا فردی که پایین ترین قیمت را ارایه بدهد برنده مناقصه می باشد . بین مناقصه و مزایده تفاوت هایی وجود دارد که ما نباید آن ها را با هم اشتباه بگیریم . در مناقصه خریدار تقاضا می کند و فروشنده قیمت می دهد و در مزایده فروشنده تقاضا می کند و خریدار قیمت می دهد .

مناقصه نیز دارای انواع مختلف است که به آن ها اشاره می کنیم .

مناقصات از نظر مراحل انجام کار

منافصات یک مرحله ای : در این نوع از مناقصه ,مناقصه گذار تشخیص می دهد که پیشنهاد های ارایه شده نیازی به ارزیابی فنی و بازرگانی ندارد و با توجه به این موضوع در همان جلسه اول پاکت های پیشنهادی باز می شوند وبرنده مناقصه مشخص می شود .

مناقصه دو مرحله ای : در این نوع مناقصه  با تشخیص مسئول مناقصه کمیته ای برا ی ارزیابی فنی و بازرگانی پیشنهاد ها تشکیل می شود . این کمیته نتایج ارزیابی های خود را به مسئول گزارش می دهند و با توجه به این گزارشات پیشنهاد هایی که امتیاز های لازم را از این نظر کسب کردند از نظر مالی نیز مورد بررسی قرار می گیرند و برنده مناقصه معرفی می شود .

مناقصات از نظرنوع دعوت از مناقصه گران

مناقصه محدود : در این مناقصه با تشخیص مسئول برگزاری مناقصه , مناقصه به صورت عمومی بنا به دلایلی مطرح نمی شود و دعوت از مناقصه گران به صورت ارسال دعوت نامه به شرکت های دارای صلاحیت صورت می گیرد .

مناقصه عمومی : در این مناقصه آگهی مناقصه به صورت عمومی پخش می شود و مناقصه بین شرکت کنندگان صورت می گیرد .

مناقصه دارای معایب و مزیت هایی است و از مزایای آن این است که شرکت ها و سازمان های خصوصی و دولتی برگزار کننده آن می توانند خدمات و کالاهای مورد نیاز خود را با کم ترین قیمت تهیه بکنند . البته مناقصه دارای معایبی نیز می باشد یکی از این معایب این است که پیشنهاد دهنده گان برای این که بتوانند قیمت پایین تری را پیشنهاد بدهند ممکن است از کیفیت کالا و خدمات مورد مناقصه کم بگذارند .

پیشنهاد دهنده گان نیز باید به این موضوع توجه داشته باشند که قیمتی که می دهند نباید از قیمت واقعی که برای تولید کالاها و یا ارایه خدمات کم تر باشد که در این صورت ضرر می کنند و ممکن است دچار ورشکستی بشوند . شکست در انجام مناقصه برای پیمانکارن به عنوان کانامه کاری بد محسوب می شود بنابراین باید هنگام پیشنهاد قیمت به این موضوعات توجه لازم را داشته باشند تا دچار مشکل نشوند .

 

یک از روش هایی که می توان برای تامین کالا و یا خدمات مورد نیاز مورد استفاده قرار داد روش مناقصه است . ما در این جا به توضیح مناقصه می پردازیم .